Farmorhuset’s venner

Farmorhuset har rigtig mange venner – og det er vi rigtig glade for!
Det er alle jer, der gør det muligt for os at skabe smil og glæde og lade nye idéer spire og blomstre
til gavn for byens folk, byens gæster og byens handlende.

En stor tak til alle for donationer, rabatter, naturalier, praktisk hjælp og opmuntring! 

Bak op om Farmorhuset ved at købe et fint støttebevis fra 100 kr. og opefter – helt som du selv ønsker.

Du får en Farmorunderskrift med i købet og kan sætte støttebeviset op til pynt.

Du vil møde os her og der rundt omkring med støttebeviser under armen– klar til salg, men selvfølgelig også i Farmorhuset.
Sig bare til. 

Eller er du ikke til den slags, men vil gerne yde et bidrag alligevel, så kan du også bare sætte et beløb ind på Farmorhusets konto 6220 110 47 34. Du kan også bruge MobilePay.